ПРИМЕР- СТРОИТЕЛСТВО

Попълнете или изберете съответстващото на Вашата дейност, като използвате приложените таблици. Част А – “Дейности” – тук се описват основните дейности характерни за строителството. Използвайки описаните в тази част дейности, Вие трябва да определите онези от тях, които са характерни за Вас. В следващата част В, Вие ще използвате само Работните листа за дейностите, които […]